Biofuel Energy

ĐIỆN MẶT TRỜI

  Nắng là một trong các yếu tố khí hậu được quan trắc bằng độ dài thời gian, nó có quan hệ chặt chẽ với bức xạ mặt trời và bị chi phối trực tiếp bởi lượng mây. Số giờ nắng là số giờ có cường độ đạt tới hoặc vượt quá một giá trị nhất định, là đốt cháy giản đồ nắng. Số giờ nắng ở vùng đồng bằng ven biển từ 1.800 - 1.820 giờ, miền núi từ 1.500 ÷ 1.520 giờ. Tổng số giờ nắng trong các tháng ở vùng đồng bằng ven biển đều lớn hơn vùng núi.

  Thời kỳ có nhiều nắng với trên 100 giờ nắng/tháng kéo dài từ tháng III đến hết tháng X hàng năm. Trong đó, ba tháng có nhiều nắng nhất là các tháng V, VI, VII với số giờ nắng đạt từ 215 ÷ 260 giờ/tháng, tức là có khoảng 7,2 ÷ 8,7 giờ nắng/ngày, trong đó tháng có giờ nắng cao nhất là tháng V.

  Thời kỳ có tương đối ít nắng trong năm là các tháng mùa đông, từ tháng XI đến tháng II năm sau, đạt dưới 100 giờ nắng/tháng. Tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng XII (trùng hợp với chuyển động biểu kiến của mặt trời), chỉ có khoảng 62 ÷ 73 giờ nắng, tức là có khoảng 2,2 ÷ 2,6 giờ nắng/ngày. Riêng vùng núi vì tháng II có nhiều sương mù bao phủ nên tổng số giờ nắng trong tháng này thấp nhất. Trong năm số giờ nắng tăng nhanh nhất vào tháng IV, tháng V và giảm tương đối nhanh từ tháng X đến tháng XI, vì đây là những thời đoạn giao mùa.

Bảng 3: Số giờ nắng tháng và năm trung bình nhiều năm (giờ)

Căn cứ vào số liệu bức xạ cũng như số giờ nắng, vị trí địa lý và kích thước hình khu vực đất xây dựng dự án, kết quả của việc khảo sát thực địa tại chỗ, cũng như các đánh giá xem xét về đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội, vị trí dự kiến khai thác điện mặt trời tại khu vực nhà máy xử lý rác thải xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch với công suất khoảng 1,0MW đấu nối lưới kết hợp với công suất phát điện của nhà máy xử lý rác thải của dự án Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất Biogas và phân bón khoáng hữu cơ.

Hành tinh xanh - cuộc sống xanh

page.content1

Làm sạch môi trường

page.content2

Nâng cao chất lượng cuộc sống

page.content3