Biofuel Energy

ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

Sản phẩm điện thương phẩm của chúng tôi luôn đảm bảo về chất lượng điên áp và tần số như yêu cầu của tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN.

Một số dây chuyền sản xuất điện của nhà máy:

1. Dây chuyền sản xuất biogas từ phụ phẩm nông nghiệp kết hợp phát điện 1MW.

- Nguyên liệu đầu vào là phế và phụ phẩm nông nghiệp được xén nhỏ và phối trộn theo tỷ lệ công nghệ, sau đó được chuyển vào bể thủy phân. Sau thời gian thủy phân, toàn bộ cơ chất được chuyển đến bể lên men. Tại bể lên men, phần lớn khí biogas được sinh ra. Sau thoài gian lên men tại bể lên men, cơ chất được chuyển đến bể hậu lên men, tại đây một lượng khí biogas được sinh ra. Khí biogas được sinh ra tại bể lên men và bể hậu lên men được dẫn qua các thiết bị lọc tách khí H2S, CO2 và hơi nước. Sau đó khí methane CH4 được dẫn vào vận hành máy phát điện 1MW.

- Lượng bã thải sau quá trình công nghệ được sấy khô làm nguyên liệu đầu vào cho dây chuyền sản xuất phân bón khoáng hữu cơ DEPOT-PLANT®

Sơ đồ công nghệ phát điện 1MW

2. Dây chuyền sản xuất biogas kết hợp phát điện 2MW

- Nguyên liệu đầu vào là chất thải hữu cơ từ dây chuyền phân loại rác thải sinh hoạt, chất thải từ các nhà máy chế biến thủy hải sản, chất thải sinh học nông nghiệp... cùng với lượng nước theo tỷ lệ công nghệ được nghiền nhỏ và chuyển đến bể lên men. Tại đây phần lớn khí biogas được sinh ra. Sau thời gian lên men, cơ chất được chuyển đến bể hậu lên men. Tại đây, một lượng khí biogas tiếp tục được sinh ra. Khí biogas được sinh ra tại bể lên men và bể hậu lên men được dẫn qua các thiết bị lọc tách khí H2S, CO2 và hơi nước. Sau đó khí methane CH4 được dẫn vào vận hành máy phát điện 2MW.

- Lượng bã thải sau quá trình công nghệ được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh – phân compost.

Dây chuyên sản xuất kết hợp phát điện 2MW

3. Dây chuyền nhiệt phân phát điện 2,4MW.

- Nguyên liệu đầu vào là các chất thải không tái chế được(gỗ vụn, mùn cưa, nhựa chết, vải vụn...) từ dây chuyền phân loại rác Stadler. Nguyên liệu được chuyển vào lò yếm khí (hệ thống làm việc theo nguyên lý đun nóng trong môi trường thiếu oxi và dùng nitơ làm chất xúc tác).

- Ở nhiệt độ từ 400 đến 450oC sau thời gian nhiệt phân, sản phẩm đầu ra của hệ thống này là khí gas, trong đó chứa các thành phần khí cháy được như methane CH4, ethane C2H6, ethylene C2H4...

- Các khí này được đốt ở nhiệt độ khoảng 800 – 900oC đảm bảo các thành phần khí độc hại cũng sẽ được cháy hết. Nhiệt lượng được dùng để đun nóng nồi hơi, hơi nước sinh ra được tạo áp làm quay tuabin máy phát điện. Hơi nước đọng lại được đưa quay trở lại nồi hơi.

- Hệ thống Thermolyse có thể sinh khí gas để tạo ra công suất điện 2.4 MW.

4. Điện mặt trời + điện gió: Tổng công suất 4,6MW.

Sơ đồ trạm điện nối lưới điện quốc gia

Blue Earth - Green Life

page.content1

Der Umwelt zuliebe

page.content2

Wohlbefinden im Leben

page.content3