Biofuel Energy

HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI

Sau 6 tuần nỗ lực làm việc của đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của VNP, Hôm nay ngày 23 tháng 11 năm 2018, dự án điện mặt trời của công ty TNHH Phát Triển Dự Án Việt Nam đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào hoạt động. 

Một số hình ảnh trong quá tình lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.

Sau 2 tuần

Sau 3 tuần

Sau 5 tuần

 

Blue Earth - Green Life

page.content1

Der Umwelt zuliebe

page.content2

Wohlbefinden im Leben

page.content3