Liên hệ

Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi :

Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam

Địa chỉ : Tdp. 8 P. Đồng Sơn Tp. Đồng Hới T. Quảng Bình

Điện thoại : (+84) 2323 797 555

Phòng Nhân sự và Hành chính:

Chị Trần Thị Xuân Dung - Trưởng phòng

Điện thoại : (+84) (-0) 915977246

Email : dung1.tran@vnp-vietnam.vn

*
*
*